Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Nhân

Địa chỉ: Xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Quỳnh Phương – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0988653877